Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

3ο μνημόνιο: ΟΛΟ το κείμενο που υπέγραψε η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ

Αναρτήσαμε -με επεξεργασία για να γίνει πιο εύκολα αναγνώσιμο- το κείμενο/τερατούργημα που υπέγραψε η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Είναι πολυσέλιδο, αλλά μπορείτε με τον κέρσορα, να κατεβαίνετε στο σημείο που θέλετε:

ΕΛΛΑΔΑ: Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής

Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) υπόκεινται σε τριμηνιαίες αξιολογήσεις των όρων καθ'όλη την διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδέσμευση των δόσεων βασίζεται πάνω στην τήρηση κριτηρίων ποσοτικής απόδοσης και σε μία θετική αξιολόγηση της προόδου η οποία πραγματοποιείται σε σχέση με τα κριτήρια πολιτικής της Απόφασης του Συμβουλίου 2011/734/ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2011 (όπως έχει τροποποιηθεί - εφεξής καλούμενη "Απόφαση του Συμβουλίου"), το μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής (ΜΟΧΠ) και το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης. 

http://protvironaoxi.blogspot.gr/p/normal-0-false-false-false-el-x-none-x.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου